ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Lidkoping/KulturmiljoV1)

Byggnader (0)
<alla andra värden> <alla andra värden>
Byggnad skyddad av kulturmiljölagen Byggnad skyddad av kulturmiljölagen
Ej inventerad Generll varsamhet enligt PBL. Ej inventerad Generll varsamhet enligt PBL.
Generell varsamhet enligt PBL Generell varsamhet enligt PBL
Kulturhistoriskt värdefull Kulturhistoriskt värdefull
Under arbete Under arbete
Kulturmiljöområden (1)
Områdesbeskrivning (2)
Riksintressen (3)